شهادت حضرت علی (ع ) به تمامی مسلمانان تسلیت عرض مینماییم

شهادت حضرت علی (ع ) به تمامی مسلمانان تسلیت عرض مینماییم

روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی تالش